måndag 13 oktober 2014

Matematikutmaningen

Gör ett problem som har svaret: 12 kr

Försök använda dig av alla dina kunskaper om matematiska begrepp när du formulerar problemet.

Skriv ner ditt problem i kommentarsfältet.

söndag 15 december 2013

Julproblem

Gör ett julproblem som har

a) svaret:  25 kr
b) svaret:  30 kvadratmeter

Använd dig av vad du lärt/arbetat med under terminen.(bråk/decimaltal/procent/de fyra räknesätten med decimaler, gånger/delat med 10,100,1000 etc.


söndag 8 september 2013

onsdag 24 april 2013

Hej,
På denna sida så kommer jag att lägga ut utmaningar i matematik. Problemlösningar och dylikt.
I inlägg så kan ni berätta hur ni löser uppgiften och hur ni tänker. Kamraterna får gärna ge varandra positiv feedback på lösningar samt undra över sådant som de inte förstod.

Veckans problem (även läxa)


  1.  Gör en uppgift med svaret:  9 m2


Tänk på att använda dig av dina tidigare kunskaper i matematik för att visa vad du kan.