onsdag 24 april 2013

Hej,
På denna sida så kommer jag att lägga ut utmaningar i matematik. Problemlösningar och dylikt.
I inlägg så kan ni berätta hur ni löser uppgiften och hur ni tänker. Kamraterna får gärna ge varandra positiv feedback på lösningar samt undra över sådant som de inte förstod.

Veckans problem (även läxa)


  1.  Gör en uppgift med svaret:  9 m2


Tänk på att använda dig av dina tidigare kunskaper i matematik för att visa vad du kan.