söndag 15 december 2013

Julproblem

Gör ett julproblem som har

a) svaret:  25 kr
b) svaret:  30 kvadratmeter

Använd dig av vad du lärt/arbetat med under terminen.(bråk/decimaltal/procent/de fyra räknesätten med decimaler, gånger/delat med 10,100,1000 etc.